HOME>ベトナム語ブログ>2017年10月

2017年10月

23/10(Thứ hai)

<23/10(Thứ hai))Trường không nghỉ>

23/10(Thứ hai)Trường vẫn dạy. không có nghỉ

Hãy chú ý đến trường. Trường hợp tàu dừng không thể đến trường hãy liên lạc đến trường.

PAGE TOP