HOME>ベトナム語ブログ>2018年10月

2018年10月

Lễ khai giảng tháng 10 năm 2018

2018105154049.JPG 201810515429.JPG

Hôm nay, lễ khai giảng khóa học ngắn hạn và khóa học kỳ tháng 10 năm 2018 đã được diễn ra.

Lễ khai giảng với sự tham gia khoảng 60 học viên đến từ các nước như Hà Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Philippin,  Pháp.

PAGE TOP