HOME>ベトナム語ブログ>2019年2月

2019年2月

Buổi ngoại khóa

Tất cả các học sinh tốt nghiệp vào tháng 3 tới đã cùng với các giáo viên đi dã ngoại tại Hakone.

201921995828.jpg 20192199591.jpg 201921995920.JPG 201921995942.JPG

 

PAGE TOP