HOME>ベトナム語コンテンツ
  • イメージ画像
  • 2019年5月のバーベキュー
  • 2019年3月の卒業式
  • イメージ画像
  • イメージ画像

Trường chúng tôi liên tục 20 năm được đánh giá là trường chất lượng tốt bởi cục nhập cảnh Tokyo. Với triết lý giáo dục, thông qua việc học tập ngôn ngữ và thấu hiểu văn hóa xứ Phù Tang, Shinwa hướng đến đào tạo nguồn nhân lực có đủ khả năng cạnh tranh, và chiến thắng ở vũ đài quốc tế.

PAGE TOP